Technologia Plasmacluster vs SARS-CoV-2

Oczyszczacz powietrza sharp
oczyszczacz powietrza sharp
Opatentowana przez Sharp technologia jonów Plasmacluster stosowana jest w oczyszczaczach powietrza, klimatyzatorach, chłodziarko-zamrażarkach oraz urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Sharp. Dodatkowo, zwłaszcza w Japonii, technologia ta jest seryjnie instalowana w samochodach, wagonach kolejowych, oraz windach. Produkty z opatentowaną przez firmę Sharp technologią Plasmacluster to urządzenia bezkonkurencyjne. Ich unikalne działanie, wpływające na polepszenie komfortu życia, z roku na rok przysparza im coraz więcej zwolenników. Szczególne zainteresowanie produkty te wzbudzają wśród rodziców, chcących zadbać o zdrowy klimat w otoczeniu swego dziecka, alergików i  chorych na astmę, którzy ze względów zdrowotnych szczególnie dbają o czystość powietrza. Technologia Plasmacluster zwalcza unoszące się w powietrzu pyłki i inne szkodliwe substancje. Urządzenia, wykorzystujące Plasmacluster zatrzymują kurz, eliminują alergeny (pyłki, roztocza, cząstki sierści, czy piór zwierząt), neutralizując przy tym groźne wirusy. Technologia Plasmacluster stosowana przez Sharp zyskała uznanie autorytetów i środowisk akademickich. Otrzymała wiele wyróżnień i nagród, a jej wysoka skuteczność w zwalczaniu zanieczyszczeń została potwierdzona licznymi certyfikatami. Obecnie na świecie funkcjonuje już ponad 50 milionów urządzeń firmy Sharp wyposażonych w generator Plasmacluster. Skuteczność technologii Plasmacluster, jak dotąd, potwierdzona została certyfikatami kilkudziesięciu międzynarodowych ośrodków naukowych w Japonii i na świecie. Dowodzą one efektywności technologii jonów Plasmacluster w zwalczaniu dwudziestu dziewięciu różnych rodzajów szkodliwych substancji, takich jak wirusy i bakterie.

Technologia Plasmacluster jako pierwsza na świecie skutecznie redukuje działanie przenoszonego drogą powietrzną koronawirusa (SARS-CoV-2)*1 *2

Oczyszczacz powietrza sharp

Firma Sharp, jako pierwszy producent na świecie, opracowała urządzenie wyposażone w technologię Plasmacluster. W wyniku jej działania przenoszone drogą powietrzną koronawirusy (SARS-CoV-2) zostają poddane działaniu jonów Plasmacluster. Wystarczy zaledwie 30 sekund*3, by miano zakaźne wirusa*4 zmniejszyło się o ponad 90%. Osiągnięcie jest wynikiem wspólnej pracy grup naukowców, wśród których znaleźli się profesor Jiro Yasuda z Narodowego Centrum Badań na rzecz Kontroli i Profilaktyki Chorób Zakaźnych/ Instytutu Medycyny Tropikalnej na Uniwersytecie Nagasaki, profesor Asuka Nanbo – członek Zarządu Japońskiego Towarzystwa Wirusologii oraz profesor Hironori Yoshiyama z Katedry Mikrobiologii Wydziału Medycyny Uniwersytetu Shimane (również członek Zarządu Japońskiego Towarzystwa Wirusologii). Projekt został zrealizowany we współpracy z Uniwersytetem Nagasaki, który cieszy się międzynarodowym uznaniem w zakresie badań nad chorobami zakaźnymi.

W grudniu 2019 roku

pojawiły się pierwsze doniesienia o epidemii „Choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19)” wywoływanej przez nowego koronawirusa (SARS- CoV-2). Do sierpnia 2020 r. na całym świecie ponad 25 milionów ludzi zostało zakażonych wirusem SARS-CoV-2, a ponad 840 000 osób zmarło na skutek wywołanej przez wirus choroby*5. Pandemia stała się ogólnoświatowym problemem, z którym mierzą się społeczeństwa i rządy. Zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa wymaga zastosowania natychmiastowych środków zaradczych we wszystkich możliwych obszarach.

W 2004 roku

firma Sharp dowiodła skuteczności technologii Plasmacluster w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się tzw. kociego koronawirusa z rodziny Coronaviridae*6. Rok później, Sharp potwierdził również skuteczność tej technologii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się pierwotnego koronawirusa SARS*7 (SARS-CoV), który był przyczyną wybuchu epidemii w latach 2002-2003 i był genetycznie zbliżony do nowego koronawirusa (SARS-CoV-2). Obecnie firma Sharp potwierdza, że opracowana technologia skutecznie redukuje także wirusa SARS-CoV-2 przenoszonego drogą kropelkową.

Od 2000 roku

firma Sharp aktywnie promuje współpracę środowisk akademickich*8, aby we współpracy z niezależnymi instytucjami badawczymi z całego świata wykazać skuteczność technologii Plasmacluster. Wiele niezależnych organizacji badawczych dowiodło, że technologia skutecznie hamuje skutki działania szkodliwych substancji, w tym wirusów nowej grypy pandemicznej, bakterii odpornych na antybiotyki i alergenów w roztoczach, a także zmniejsza występowanie zapalenia krtani*9 u dzieci z astmą. Jednocześnie potwierdzono, że użycie jonów Plasmacluster jest bezpieczne*10. Firma Sharp zamierza kontynuować współpracę z instytucjami naukowymi i prowadzić szeroko zakrojone badania, których celem jest dalsze doskonalenie i dowodzenie skuteczności technologii Plasmacluster.

oczyszczacz powietrza sharp

Komentarz dr Jiro Yasudy, profesora z Narodowego Centrum Badań na rzecz Kontroli i Profilaktyki Chorób Zakaźnych / Instytutu Medycyny Tropikalnej na Uniwersytecie Nagasaki

Środki odkażające, takie jak alkohol i detergenty (surfaktanty), w znacznym stopniu obniżają ryzyko występowania wirusa na materiałach. Jednak w przypadku wirusa, który rozprzestrzenia się przez aerozole (mikrokropelki), istnieje zaledwie kilka skutecznych środków zaradczych, jak np. noszenie maski.

Liczne badania wykazały, że technologia Plasmacluster redukuje liczbę wirusów SARS-CoV-2 przenoszonych w powietrzu drogą kropelkową. Można zatem spodziewać się, że to rozwiązanie przyczyni się do redukcji ryzyka zakażenia w pomieszczeniach takich jak biura, mieszkania, zakłady opieki medycznej, a także w pojazdach.

Opis badania weryfikacyjnego

Organizacja badawcza: Narodowe Centrum Badań na rzecz Kontroli i Profilaktyki Chorób Zakaźnych / Instytut Medycyny Tropikalnej, Uniwersytet Nagasaki

Aparatura badawczo-weryfikacyjna: Urządzenie do badania wirusów wyposażone w technologię Plasmacluster

Stężenie jonów Plasmacluster: Ok. 10 mln/cm3 (w pobliżu generatora jonów Plasmacluster)
Objętość badawcza: Ok. 3 l
Badanie kontrolne: Porównanie przy pomocy opisanego powyżej urządzenia bez generowania jonów Plasmacluster Testowany wirus: Nowy koronawirus (SARS-CoV-2)
Metoda badawcza
1) Przepuszczenie wirusa w aerozolu przez urządzenie badawcze z generatora.
2) Odzyskanie wirusa w aerozolu po wystawieniu go na działanie jonów Plasmacluster.
3) Obliczenie miana zakaźnego wirusa dla odzyskanego roztworu wirusa za pomocą testu płytkowego*.
* Standardowy test pozwalający ocenić liczebność zakaźnego wirusa w próbce.
oczyszczacz powietrza sharp

Wyniki badania weryfikacyjnego

 Bez jonów PlasmaclusterZ jonami PlasmaclusterRedukcja
 Miano zakaźne wirusa (liczba płytek)1.76 x 1041.54 x 10391.3%

Tabela 1.
Efekt działania jonów Plasmacluster na miano zakaźne nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) zawieszonego w powietrzu

Oczyszczacz powietrza sharp

Ryc. 2.
Efekt wystawienia na działanie jonów Plasmacluster miana zakaźnego nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)

Oczyszczacz powietrza sharp

Badanie kontrolne: Porównanie przy pomocy opisanego powyżej urządzenia bez generowania jonów Plasmacluster Testowany wirus: Nowy koronawirus (SARS-CoV-2)

Opis technologii Plasmacluster

Dodatnio naładowane jony (H+ (H2O)m) i ujemnie naładowane jony (O2–H2O)n) są jednocześnie emitowane do powietrza. Następnie, dodatnie i ujemne jony wiążą się na powierzchni przenoszonych drogą powietrzną bakterii, grzybów, wirusów, alergenów i podobnych, stając się rodnikami hydroksylowymi (OH) o mocnych właściwościach utleniających. Jest to unikalna technologia oczyszczania powietrza, która redukuje aktywność bakterii i podobnych cząsteczek poprzez rozbijanie białek na ich powierzchni w wyniku bezpiecznej reakcji chemicznej.

Oczyszczacz powietrza sharp

Jak generowane są jony Plasmacluster

Do elektrod wylotowych przykłada się dodatnie i ujemne napięcie, aby elektrycznie rozdzielić rozpylone w powietrzu cząsteczki wody i tlenu na wodór i tlen. Powoduje to powstanie dodatnio naładowanych jonów wodoru (H+) i ujemnie naładowanych jonów tlenu (O).

Oczyszczacz powietrza sharp
Oczyszczacz powietrza sharp

 

 

Rozpylone w powietrzu cząsteczki wody otaczają jony jak winogrona, zmieniając każdy jon w stabilny jon klastrowy.

 
 
 
Mechanizm hamowania aktywności przenoszonych w powietrzu bakterii

Jony Plasmacluster hamują aktywność poprzez przyleganie białek do powierzchni komórki, co uszkadza jej błonę.

Oczyszczacz powietrza sharp
oczyszczacz powietrza sharp